Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

  • Et garantim que cadascuna de les transaccions realitzades en jamonmania.es és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. Jamonmania.es utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmetis viatja xifrada a través de la xarxa.
  • Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament a l’TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc.
  • A més, et vam informar que en un esforç per proporcionar major seguretat als propietaris de targetes de crèdit, hem incorporat a la nostra passarel·la de pagaments el sistema de pagament segur denominat CES (Comerç Electrònic Segur). D’aquesta manera, si ets titular d’una targeta “securitzada” sempre podrà efectuar pagaments amb targeta VISA o MASTERCARD a la nostra botiga.
  • En el cas que la targeta no estigui adherida a aquest sistema de pagament, jamonmania.es només s’admetrà el pagament amb targeta de crèdit VISA o MASTERCARD a clients amb antiguitat i fiabilitat demostrades anteriorment.
  • En els dos casos, a l’pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
  • Important: El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i jamonmania.es entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line.

 

Què passa quan enviament meves dades a través de la xarxa?

Quan realitzes la compra i tries la forma de pagament, en el moment de punxar sobre el botó de Pagament per targeta el lloc web connecta amb el servidor segur, a partir d’aquest moment entres a navegar en zona segura i inscrius les teves dades bancàries en el servidor Segur, que assegura que l’operació reuneix els requisits de seguretat exigits i realitza l’operació, després de la qual apareix la confirmació de la mateixa i el comprador torna de nou a la botiga.

Podria conèixer algú la clau d’encriptació?

Cada vegada que un usuari es connecta a un servidor segur, aquest s’encarrega de generar una clau aleatòria per a la sessió que està establint amb l’usuari, mentre que el navegador de el client genera una altra clau, igualment aleatòria, que li serveix per identificar-se davant el servidor. Si en el moment en què s’ha establert una connexió segura, altres usuaris es connecten a servidor, es tornen a generar-ne de noves claus per identificar els participants en la connexió. El Servidor Segur s’encarrega que les claus generades no coincideixin mai mentre s’estableixen diverses connexions simultànies.

Com sé que realment s’ha establert una connexió segura?

Podràs saber si has connectat a un servidor segur si l’adreça URL comença per “https: //”. A més, els navegadors més utilitzats ho indiquen de manera gràfica mitjançant una icona que mostra a l’usuari si hi ha o no una connexió segura (per exemple, en el cas d’Internet Explorer apareix el cadenat tancat groc).

Què protocol de seguretat s’utilitza en les transmissions?

En les connexions amb el servidor segur s’utilitzen les últimes especificacions de el protocol de seguretat estàndard a la xarxa: SSL.

Quina entitat financera avala la seguretat en els meus transaccions?

Quan fas una compra amb una targeta de dèbit o crèdit a la nostra botiga jamonmania.es s’estableix una connexió amb el servidor segur de Banc Santander, aporta tota la seva experiència i infraestructura tecnològica per donar suport de manera segura i eficaç a totes les transaccions electròniques de compres que es facin en www.jamonmania.es. Quan arriba una petició de pagament a l’servidor segur de Banc Santander, aquest s’encarrega de gestionar l’autorització o denegació, en temps real, de l’pagament d’aquesta compra després de corroborar que totes les dades són correctes per realitzar el pagament.

3D Secure:

La passarel·la 4B és compatible amb els nous protocols de pagament segur a internet introduïts per les marques visa i mastercard.
3D Secure és el sistema de pagament més segur amb targeta de crèdit perquè és capaç d’autentificar a titular de la targeta, garanteix que el client que està utilitzant un número de targeta és realment el titular de la mateixa. Això es realitza mitjançant una clau secreta que el seu propi banc li facilitarà i que només coneixerà vostè, en la majoria dels casos aquesta clau es pot demanar on-line. Per a més informació pot consultar la web del seu banc o posar-se en contacte amb el.
Molt important: La nostra web només accepta el pagament amb targetes de crèdit que estiguin securizadas (3D Secure), de manera que necessitarà una clau especial per comprar per internet que haurà proporcionar-la entitats

cera emissora de la targeta, fent esment a la necessitat de tenir la clau virtual de 3D Secure. Recomanem utilitzar aquest sistema 3D Secure, vostè s’assegura que és l’únic que pot fer compres amb la targeta pel que es fa impossible el seu ús fraudulent a la xarxa, garantint la total seguretat de les transaccions.

 

Què és SSL?

Els últims avenços en tecnologia de navegadors i servidors han facilitat l’ús de serveis web sense preocupacions relacionades amb el frau electrònic. Un exemple d’això és Secure Sockets Layer (SSL), desenvolupat per Netscape, un protocol de seguretat enviat a la Internet Engineering Task Force (IETF) com a esborrany d’Internet. Bàsicament, el protocol permet el navegador i a el servidor d’una sessió web autenticar entre si i protegir la informació que, posteriorment, fluirà entre els dos punts. Mitjançant l’ús de tècniques criptogràfiques com la codificació i la signatura digital, el protocol:

  • permet als navegadors i servidors web autenticar entre si
  • permet als propietaris de llocs web controlar l’accés a servidors, directoris, arxius o serveis particulars
  • permet compartir informació confidencial (com, per exemple, números de targetes de crèdit) entre el navegador i el servidor, mantenint-la inaccessible per a tercers
  • i permet assegurar que les dades intercanviades pel navegador i el servidor no puguin corrompre, ja sigui de forma accidental o deliberada, sense que això sigui detectat.